Nabízím odbornou konzultaci a externí spolupráci na projektech HR, trénink a prodej.

 

 

  v ANGLIČTINĚ zde

 • Firemní HR strategie a procesy
 • Audity ISO 9001 certifikace – příprava na ISO certifikaci a zavedení ISO standardů ve firmě
 • Zvyšování objemu - kvalita v zákaznickém servisu, zákaznická spokojenost a firemní prodejní proces
 • Změna managementu
 • Výběr vhodných lidí do týmů (modifikace či nastavení nového systému recruitmentu)
 • Nastavení motivačních schémat a benefitů pro zaměstnance
 • Vypracování interního firemního vzdělávacího systému s cílem profesionálního rozvoje řadových zaměstnanců a managementu
 • Navržení programu Expatriot
 • Roční hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotících pohovorů
 • Self – assesment a pravidelné hodnocení zaměstnanců, jejich výkonů a cílů
 • Provedení SWOT analýz a sestavení akčních plánů