Business sféra

Obchod a služby, retail, automotive, soukromé podnikání, pojišťovnictví

Neziskový sektor a veřejná správa

Občanská sdružení, o.p.s., státní správa a samospráva

Příklady koučovacích témat

 • Významná manažerská rozhodnutí a změny ve společnosti
 • Dosahování zadaných (kvartálních, ročních) cílů vysokým managementem
 • Řízení KPI’s
 • Efektivní vedení schůzek týmů
 • Řízení lidí - výběr vhodných lidí do týmu, zaškolování a onboard, rozvoj, vedení, hodnocení, koučink, fluktuace, komunikace v mezikulturních týmech
 • Projektové řízení - stanovení a sledování cílů, KPI’s, projektový cyklus
 • Syndrom vyhoření a zvládání stresu, prevence a řešení
 • Nastavení priorit, organizace práce, zvládání dalších úkolů v souladu s projektovým plánem
 • Nalezení osobní motivace
 • Krizový management
 • Trénink a koučink pro zaměstnance a kariérní rozvoj
 • Nastavení tréninkové strategie
 • Zdokonalení v určitých oblastech měkkých dovedností (př. prezentace projektu, reportování, příprava na meeting, projev)
 • Time management a odolávání stresu
 • Rovnováha mezi prací a osobním životem
 • Nové projekty, budování týmů
 • HR strategie a procesy
 • SWOT analýzy projektu či společnosti a akční plány
 • Příprava na mezinárodní business misi - mezikulturní bariéry
 • Expat - adaptace ve společnosti
 • Mezikulturní komunikace v týmech či firmě a kulturní bariéry
 • Komunikace mezi odděleními ve firmě