Jana Tikalová
Jana Tikalová
Pomáhám organizacím pracovat
s diverzitou a inkluzí.
Pomáhám vytvářet inkluzivní firemní kulturu s pozitivním dopadem
na retenci zaměstnanců a employer brand, kde je různorodost vnímána jako přínos, nikoli jako překážka. Pracuji s diverzitou jako
se zdrojem inovací a s inkluzí jako s přístupem k využití různorodosti.
20+ let

zkušeností
20 let

vedení OPIM
25+

mezinárodních projektů
Testimonials
Lucie Presslová
Senior Brand Manager Brown - Forman
Pozvali jsme Janu k moderování a facilitaci virtuální konferenci, kde jsme otevírali téma diverzity a inkluze. Celý program konference byl zábavný a interaktivní. Prezentace, cvičení a kvízy pod moderací Jany přinesly spoustu zajímavých dotazů, AHA efektů a pochopení celého tématu přesně tím způsobem, jaký jsme pro naše kolegy chtěli zajistit. Děkujeme Janě za její maximální nasazení, profesionalitu, ale zejména za otevřenost a lidský přístup.
Michael Fehn
Former CEO EON Czech Holding
Jana je výjímečná trenérka a konzultantka s velkým záběrem a expertízou v oblasti diverzity a inkluze. Cením si její schopnosti pracovat s daty, případovými studiemi, na kterých vysvětluje důležitost těchto témat pro byznys.
Drahomíra Mandíková
Chief Corporate Affairs Officer Asahi Europe and International
Jana je profesionálka s vášní a s jasným osobním důvodem vytvořit lepší diverzitu a inkluzi pro českou veřejnost a byznys. Účastnila jsem se jejího workshopu pro vedení Plzeňského Prazdroje a velmi oceňuji její přístup, znalosti, facilitační dovednosti a přípravu, v které velmi pečlivě reflektovala specifika týmu a potřeby.
Kateřina Gábová
Former Chief HR Officer Kiwi.com, Head of People Slido
Janu jsem oslovila o pomoc s vytvořením programu na podporu rodičů, který jsme od roku 2018 začali realizovat. Jana je velká profesionálka, trpělivě naslouchá a je velmi laskavý člověk. Oceňuji její nápady, vstřícnou a upřímnou zpětnou vazbu, otevřenost, možnosti. Janu doporučuji všem, kteří potřebují posunout téma diverzity a inkluze o několik stupňů výš.
Miroslava Frydrychová
Human Resources Manager Klepierre
Workshop s Janou byl velmi interaktivní, podařilo se jí zapojit publikum online a vzbudit zájem o téma mezigeneračních rozdílů.
Tereza Králová
People & Culture Business Lead Raiffeisenbank
V online workshopu, který Jana připravila oceňujeme především množství praktických příkladů a možnost aktivního zapojení a diskuze o tématu. Workshop našim zaměstnancům přiblížil, jak vznikají předsudky, jaké problémy přináší skrývání identity v práci a mnoho dalšího z oblasti diverzity.
Lenka Lenochová
Manažerka projektů Síť pro rodinu
Janu jsme pro naši akci oslovili s požadavkem, aby zaměstnavatelům i rodičům lidsky vysvětlila téma skrytých předsudků na trhu práce. Lidskost, přímost, interakce, nadhled - hlavní atributy Janina příspěvku. Těžké téma podané s lehkostí, účastníci vybaveni nejen teorií, ale i emocí a zážitkem. Skvělá práce!
Anna Korienieva
Secretary General, Model United Nations Prague
Jana vystoupila na naší konferenci Model United Nations jako key note speaker s tématem diverzity. Její příspěvek přečkal naše očekávání. Několik účastníků konference mě poté oslovilo a sdílelo velmi pozitivní zpětnou vazbu na Jany příspěvek a přístup k publiku.