Jana TikalováCo nabízím

V trénincích a workshopech facilituji proces učení a změnu myšlení.
■ Pomáhám bezpečně vyjít z komfortní zóny, neboť to je nejefektivnější způsob učení o sobě a druhých.
■ Přináším hravost, interakci, zážitek, příklady z praxe z tuzemských i zahraničních společností.
■ Gamifikace je pro mě klíčová pro aktivaci vzájemného dialogu, rozvoj kompetencí a zvýšení empatie v práci s různorodými lidmi.
V rámci poradenství vytvářím strategickou "diversity roadmap" k aktivní práci s různorodostí, kde je inkluzivní přístup součást byznysu a top prioritou.
■ Přináším individuální řešení a správnou cestu k úspěšnému řízení diverzity v celém HR cyklu.
■ Poskytuji mentoring a koučink leaderům, diverzity ambasadorům, HR a všem těm, kteří chtějí posunout dopředu svůj projekt nebo najít / využít svůj potenciál.
Na veřejných nebo firemních akcí ráda sdílím svůj pohled, předávám zkušenosti a odbornost v oblasti diverzita a HR, retence, angažovanost a motivace zaměstnanců.
■ Nebaví mě strohé a usedlé příspěvky na akcích, proto se snažím o vtáhnutí a zapojení publika do děje, i když přišli jen poslouchat.
Tréninky | Workshopy
■ Diverzita a inkluze
■ Inkluzivní leadership
■ Nevědomé předsudky
■ Inkluzivní nábor lidí
■ Ženy a leadership
■ Mezikulturní spolupráce
■ Osobní hodnoty & Work Life Balance

Poradenství | Mentoring
■ Diverzita KPIs | strategie
■ Kariérní stránky a náborové kampaně
■ HR cyklus | personální marketing a získávání různorodých talentů
■ Interní a externí komunikace o firemní diverzitě a inkluzi | PR a CSR
■ Programy a opatření na retenci a engagement zaměstnanců
■ Atraktivnost pro více žen do vedení, mladé absolventy, talentované kandidáty
■ D&I diagnostika a průzkumy na engangement a inkluzi zaměstnanců
■ Formování ERGs (Employee Resource Groups) a diverzity ambasadoři
■ Individuální mentoring & koučink
Prezentace | Akce
■ Příspěvky na konferencích, eventech
■ Keynote speaker
■ Panelové diskuse
■ Diskusní fóra
■ Přednášky pro organizace, korporace, akademickou půdu

On-line & Off-line na míru
Vložením e-mailu souhlasíte s tím, že uvedené informace budou zpracovány v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů podle evropské směrnice GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.
Nejžádanější tréninková témata
Pomohu vám vytvořit programy, které přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs).
Zajímá mě více informací k programům